MEMBER

<Dancer>
Kenta Kambara
ibis
GASE
Butou
Emi
 
<Music>
Yuqi Kato (UQiYO)
Sima (UQiYO)
mica bando(UQiYO)
 
<VJ>
Hirotaka Russell Shimoyama
 
<Fashion>
Makoto Washizu (tategami)
 
<Hair & Make up>
Shinya Fukami
Rino Kamikita
 
<Choreographer>
Emmy Tamura
 
<Produce>
Ubdobe